IUPAC codes - SMS2南京德泰生物镜像

基因序列:

核苷酸编码: 对应碱基: ---------------- ----- A.................Adenine C.................Cytosine G.................Guanine T (or U)..........Thymine (or Uracil) R.................A or G Y.................C or T S.................G or C W.................A or T K.................G or T M.................A or C B.................C or G or T D.................A or G or T H.................A or C or T V.................A or C or G N.................any base . or -............gap

蛋白序列

单字母: 三字母: 全称: ---------------- ------------------ ----------- A.................Ala.................Alanine B.................Asx.................Aspartic acid or Asparagine C.................Cys.................Cysteine D.................Asp.................Aspartic Acid E.................Glu.................Glutamic Acid F.................Phe.................Phenylalanine G.................Gly.................Glycine H.................His.................Histidine I.................Ile.................Isoleucine K.................Lys.................Lysine L.................Leu.................Leucine M.................Met.................Methionine N.................Asn.................Asparagine P.................Pro.................Proline Q.................Gln.................Glutamine R.................Arg.................Arginine S.................Ser.................Serine T.................Thr.................Threonine V.................Val.................Valine W.................Trp.................Tryptophan X.................Xaa.................Any amino acid Y.................Tyr.................Tyrosine Z.................Glx.................Glutamine or Glutamic acid


新窗口打开 | SMS2汉化版 | 引用文献
Thu Aug 27 17:17:36 2015